V enterprise service


บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการสาย IT มาเป็นระยะเวลายาวนานโดยบริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ Brand ชั้นนำ อาทิเช่น HP IBM Dell SUN Cisco เป็นต้น

อ่านต่อ

ประวัติบริษัทฯ


   บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการสาย IT มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ Brand ชั้นนำ อาทิเช่น HP IBM Dell SUN Cisco เป็นต้น งานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ ได้แก่ จัดหา Sparepart,installation,implementation และ Maintenance Service เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้าการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรมนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุดคู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดและทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มความเชี่ยวชาญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่าเราจะใส่ใจงานบริการของคุณเพื่อคุณภาพที่ดีตลอดไป

พันธกิจ


•การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน

•เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้าหรือลูกค้า

•การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรม

•นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด

•คู่ค้าหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

•เป็นผู้นำทางด้านการบริการจัดหา spare part บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และ ระบบเครือข่าย

 

 

แนวทางของบริษัท


บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด  เน้นการให้บริการทางด้านสารสนเทศในกลุ่มองค์กรที่มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคที่สูง เราสามารถที่จะนำเสนอระบบงานทางด้านไอทีแบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการของคู่ค้า  และเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า  เรามีทีมเทคนิคที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าหรือคู่ค้าในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบเพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย ระบบฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพจากยี่ห้อชั้นนำและเป็นที่ยอมรับ

Services


ประเภทสินค้าและบริการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตะกร้าสินค้าสั่งซื้อสินค้า

บริการของเราแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หลัก ๆ ดังนี้

1. SPARE PART AND SPARE UNIT

บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Spare part อุปกรณ์ Server, Network และ Security ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่และสินค้า Refurbish ของอุปกรณ์ไอที ที่ยังอยู่ในสายการผลิตและไม่อยู่ในสายการผลิตแล้วในระยะเวลาการสั่งซื้อที่รวดเร็ว

 

 

2. INSTALLATION SERVICE

บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งระบบ Server Network Security และ Software สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับระบบงานของคุณ ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการในการ Implement ระบบ Server Network Security และ Software ต่างๆ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบขององค์กรของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

 

3. SERVICE TRAINING

เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ Server Network Security และ Software ของลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทางบริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้มีการอบรมการใช้งานของอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าใน 2 รูปแบบดังนี้

•On The Job Training คือจะทำการเทรนนิ่งให้หลังจากที่ทาง engineer ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูจะดูแลระบบ (Admin Systems) ซึ่งจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ engineer ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

•Class Room Training เป็นการอบรมแบบจัดกลุ่ม ซึ่งทางลูกค้าจัดกลุ่มมาเอง ตั้งแต่ 5-20 ท่าน ให้ทำการอบรมในหัวข้อที่ตรงความต้องการโดยที่ทางลูกค้าจะให้ทางบริษัทฯ ทำการจัดเทรนให้ทั้งในสถานที่ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมไว้หรือลูกค้าจะให้ทาง บริษัทฯ เป็นผู้หาสถานที่ในการจัดอบรม

 

4. MAINTENANCE SERVICE

นอกจากการออกบแบบ ติดตั้งระบบ และเทรนนิ่งอุปกรณ์ Server Network Security และ Software แล้ว บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด ยังให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ (MA) Server Network Security และ Software ทั้งการทำ Corrective Maintenance (CM) และการทำ Preventive Maintenance (PM) แทนคุณลูกค้าเพื่อให้ Server Network Security และ Software ของคุณลูกค้าทำงานได้ดีตลอดเวลาและช่วยลดภาระในการดูแลระบบของคุณลงได้ซึ่งการ Maintenance Service (MA) ที่เราให้บริการจะแบ่งเป็นระดับความสำคัญ ดังนี้

- High Level: 24hrs, 7days 4 hrs. Support

- Medium Level: 8hrs, 5days 4 hrs. Support

- Low Level: 8hrs, 5days NBD Support

- Customize Support (ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ)

Certificate


Products


Site Reference


ชื่อหน่วยงานลูกค้าของบริษัท

V Enterprise Service Co.,Ltd.

189/69 Soi Nawamin 163,Nuanchan,Buengkum 10230 Bangkok, Thailand

Office Tel./Fax. :+66 (0)2944 4002

Sales: K.Beer 089-770-6638

K.Jay 086-822-2258

Hotline:085-099-0904